Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Všechna osobní data, uvedená při přihlášení, budou použita jen pro potřebu vzájemného obchodního vztahu. Provozovatel prohlašuje, že údaje považuje za přísně důvěrné a neposkytne je žádné třetí straně.